Judges

Popular dancers from all over the world!

  • RDU
  • MDU
  • DSDA
  • ChampTour

2019

Info is updating...

Main judge: Lev Pyankov

Jelena Samuilova
Andrey Andronik
Vytautas Duknauskas
Luca Tonello
Dmitriy Timohin
Vlad Pavlov
Maksim Grigoryan
Roman Legkostupov
Aleksandr Leontyev
Pavel Yarcev
Mikhail Pisanets
Natalya Smirnova
Nikolay Govorov
Gennadiy Mikhaylov
Polina Teplenko
Aleksandr Chesnokov
Aleksey Mazurin
Sergey Ovodov
Darya Gerasimova
Dmitriy Divtsov
Aleksey Zakharin
German Mazhirin
Aleksandr Abramov
Dmitriy Lomakin

Our partners